Toàn bộ phụ tùng cho xe : Grande

 • PIRELLI DIABLO ROSSO SCOOTER 110/70-12 47P TL
  965.000

  <p><span id="docs-internal-guid-c11a1ae5-7fff-076d-1064-887e0975e2fa"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Những chiếc xe tay ga như Vespa Sprint, Primavera, Yamaha Grande đều c&oacute; điểm chung l&agrave; vỏ b&aacute;nh trước của xe đều c&oacute; th&ocirc;ng số 110/70-12.</span></span></p>

 • PIRELLI ANGEL SCOOTER 120/70-12 51S TL
  950.000

  <p><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lốp được lắp r&aacute;p tương th&iacute;ch với b&aacute;nh sau c&aacute;c d&ograve;ng xe Piaggio Vespa Sprint, Vespa Primavera, Yamaha Grande.&nbsp;</span></p>

 • Lốp Michelin 130/70-12 City Extra
  1.495.000

  <p><span id="docs-internal-guid-524889d4-7fff-c99a-061e-91a4bc97eca0"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Đường k&iacute;nh v&agrave;nh m&acirc;m l&agrave; 12inch rất ph&ugrave; hợp với xe tay ga Vespa GTS v&agrave; l&ecirc;n lốp cho Vespa Sprint,Vespa Primavera, Yamaha Grande</span></span></p>

 • Lốp Michelin 120/70-12 City Extra
  1.100.000

  <p><span id="docs-internal-guid-b82c5066-7fff-fb7e-a22f-3a5228dff593"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lốp Michelin City Extra 120/70-12 được thiết kế gai lốp với diện mạo mới v&ocirc; c&ugrave;ng thẩm mỹ&nbsp; d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho b&aacute;nh sau d&ograve;ng xe tay ga ti&ecirc;u ti&ecirc;u chuẩn của Ch&acirc;u &Acirc;u, lắp </span></span><span style="background-color: transparent; font-family: Arial; font-size: 12pt; white-space: pre-wrap;">r&aacute;p cho c&aacute;c d&ograve;ng Piaggio Vespa Sprint, Vespa Primavera, Yamaha Grande.</span></p>

 • Lốp Michelin 110/70-12 City Extra
  965.000

  <p><span id="docs-internal-guid-c4c05615-7fff-09b6-86e2-e8a289a14246"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Michelin 110/70-12 47S TL thiết kế cực kỳ ph&ugrave; hợp với d&ograve;ng xe Vespa Sprint, Vespa Primavera. </span></span></p>

 • Ắc quy Raijin Experts S
  1.150.000

  <p><span id="docs-internal-guid-32737435-7fff-605e-c420-add19bc59093"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">B&igrave;nh ắc quy Raijin Experts S c&oacute; thể lắp sử dụng cho một số d&ograve;ng xe số như Wave 110, Future neo, Future X, Future 125, v&agrave; xe tay ga như Vision 2012 2015, Airblade 110, Vario trước 2017, Acruzo, Grande, Exciter&hellip;</span></span></p>

 • Ắc quy Raijin Standard M
  1.150.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.7999999999999998; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">B&igrave;nh ắc quy Raijin Standard M c&oacute; thể lắp sử dụng cho một số d&ograve;ng xe Honda Vision 2016-2024, Sh 150, Sh 350i, Airblade 125, Airblade 150, Lead 125, Vario, Winner, NVX, Grande,...</span></p>

 • Ắc quy Raijin Standard S
  950.000

  <p><span id="docs-internal-guid-a78e4374-7fff-389f-90e1-d05bacb3409e"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">B&igrave;nh ắc quy Raijin Standard S c&oacute; thể lắp sử dụng cho một số d&ograve;ng xe số như Wave 110, Future neo, Future X, Future 125, v&agrave; xe tay ga như Vision 2012 2015, Airblade 110, Vario trước 2017, Acruzo, Grande, Exciter&hellip;</span></span></p>

 • Ắc quy 6Ah nhỡ Globe
  430.000

  <p><span id="docs-internal-guid-0e7baaa7-7fff-55b6-d5da-02cf40941c25"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">B&igrave;nh ắc quy 6Ah nhỡ Globe được lắp sử dụng cho một số d&ograve;ng xe tay ga như Vision, Lead 125, Airblade 125/150, Sh mode, Grande, Janus&hellip;</span></span></p>

 • Ắc quy 6Ah nhỡ GS
  430.000

  <p><span id="docs-internal-guid-d1e41b3a-7fff-9ca5-07ac-46aaed05009d"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ắc quy GS được sản xuất bởi C&ocirc;ng ty Ắc quy GS t&ecirc;n đầy đủ l&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH ắc quy GS Việt Nam l&agrave; một c&ocirc;ng ty 100% vốn Nhật Bản.</span></span></p> <p><span id="docs-internal-guid-b71b2a6c-7fff-22fc-1825-fc15a765dfa9"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">B&igrave;nh ắc quy 6Ah nhỡ GS được lắp sử dụng cho một số d&ograve;ng xe tay ga như Vision, Lead 125, Airblade 125/150, Sh mode, Grande, Janus&hellip;</span></span></p>

 • Nhớt Mobil Scooter 10W40
  110.000

  <p>Dầu gốc: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 10W40</p> <p>Chỉ số nội ma s&aacute;t JASO MB</p> <p>Cấp chất lượng API SL</p> <p>Xuất xứ: Singapore</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai 0,8lit v&agrave; 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.000km</p> <p>Loại xe sử dụng: Xe tay ga của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng xe như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio&hellip;</p>

 • Nhớt Mobil 1 Gold 5w30 USA
  255.000

  <p>Cấp chất lượng API SP</p> <p>Dầu gốc 100% tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 5W30</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u ILSAC V</p> <p>Thương hiệu: Mobil</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai ti&ecirc;u chuẩn Mỹ: 946ml (1Qt)</p> <p>Khuyến c&aacute;o 3000km thay nhớt 1 lần</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Motul Scooter Expert 4T 10w40 MB
  135.000

  <p>Dầu nhớt b&aacute;n tổng hợp.</p> <p>Thương hiệu Motul.</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB.</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40.</p> <p>Xe sử dụng: xe tay ga đời mới.</p> <p>Khuyến c&aacute;o 2000km thay 1 lần.</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8 lit v&agrave; 1 lit.</p>

 • Nhớt Motul Scooter Power Le 5w40
  170.000

  <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB</p> <p>Độ nhớt 5W40</p> <p>Thương hiệu: Motul</p> <p>Dung t&iacute;ch: 1 lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần</p> <p>Xe sử dụng: Xe ga đời mới như Sh, Sh Mode, Air Blade, Vision, Lead, Vespa, Liberty, Grande, Nozza, Scoopy, PCX, NVX...</p>

 • Nhớt Liqui Moly 10w40 Scooter Race
  290.000

  <p>Thương hiệu: Liqui Moly&nbsp;</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40</p> <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.500 &ndash; 3000km.</p> <p>Xe sử dụng: C&aacute;c d&ograve;ng xe tay ga đời mới như Sh, Sh Mode, Vision, Air Blade, Lead, Grande, Click, Liberty, Vespa, PCX, NVX, Janus...</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Ultimate Scooter 10w30
  190.000

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">CastrolThương hiệu: Castrol</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dầu gốc: 100% tổng hợp</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp độ nhớt SAE 10W30</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp chất lượng API SN</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ti&ecirc;u chuẩn Nhật Bản JASO MB</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8lit v&agrave; 1lit.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;">&nbsp;</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Scooter 10w40
  140.000

  <p>Thương hiệu: Castrol</p> <p>Gốc dầu: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt: SAE 10W40</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>JASO MB</p> <p>Dung t&iacute;ch sản phẩm: 800ml</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2000km thay 1 lần</p> <p>Loại xe sử dụng: Air Blade, Vision, Lead, Sh, Sh Mode, Nozza, Grande, Vespa, Liberty, Scoopy, PCX, NVX, Acruzo, Latte, Zip, Attila, Spacy, Mio, Click...</p>

 • DÂY GA XE MÁY GRANDE YAMAHA CHÍNH HÃNG
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: D&acirc;y ga xe Grande</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Grande, Janus, Nouvo,...</p>

 • Má phanh đĩa xe Grande chính hãng.
  145.000

  <ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Noto Sans Symbols', sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">T&ecirc;n sản phẩm: m&aacute; phanh đĩa trước xe Grande.</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Noto Sans Symbols', sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Sản phẩm thuộc c&ocirc;ng ty Nissin Kogyo của Nhật Bản.</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Noto Sans Symbols', sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 6pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Xuất sứ:&nbsp; tại Yamaha hoặc NISSIN l&agrave; nh&agrave; sản xuất v&agrave; cung cấp m&aacute; phanh xe m&aacute;y v&agrave; &ocirc; t&ocirc; cho c&aacute;c h&atilde;ng Honda, Yamaha, Suzuki&hellip;</span></p> </li> </ul>

 • MÁ PHANH SAU XE GRANDE YAMAHA CHÍNH HÃNG
  280.000

  <p>T&ecirc;n gọi: m&aacute; phanh sau xe Grande ch&iacute;nh h&atilde;ng hay phanh tang trống xe Grande</p> <p>Cấu tạo: m&aacute; phanh sau l&agrave; loại m&aacute; phanh đ&ugrave;m, gồm c&oacute; hai chi tiết c&oacute; cấu tr&uacute;c giống nhau gh&eacute;p lại tạo th&agrave;nh v&ograve;ng tr&ograve;n tang trống. Phần xương m&aacute; được l&agrave;m từ kim loại, m&aacute; phanh được l&agrave;m bằng hỗn hợp ph&iacute;p chống m&ograve;n.</p> <p>Suất xứ: Nhật Bản. Th&aacute;i Lan, Đức&hellip;</p> <p>C&ocirc;ng dụng: m&aacute; phanh sau l&agrave; bộ phận gi&uacute;p bạn giảm tốc độ xe khi b&oacute;p phanh, giữ b&aacute;nh xe lại l&agrave;m b&aacute;nh xe kh&ocirc;ng quay nhanh từ đ&oacute; l&agrave;m giảm tốc độ xe.</p>

Scroll