Toàn bộ phụ tùng cho xe : Grande

 • Nhớt Mobil Scooter 10W40
  110.000

  <p>Dầu gốc: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 10W40</p> <p>Chỉ số nội ma s&aacute;t JASO MB</p> <p>Cấp chất lượng API SL</p> <p>Xuất xứ: Singapore</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai 0,8lit v&agrave; 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.000km</p> <p>Loại xe sử dụng: Xe tay ga của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng xe như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio&hellip;</p>

 • Nhớt Mobil 1 Gold 5w30 USA
  255.000

  <p>Cấp chất lượng API SP</p> <p>Dầu gốc 100% tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 5W30</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u ILSAC V</p> <p>Thương hiệu: Mobil</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai ti&ecirc;u chuẩn Mỹ: 946ml (1Qt)</p> <p>Khuyến c&aacute;o 3000km thay nhớt 1 lần</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Motul Scooter Expert 4T 10w40 MB
  135.000

  <p>Dầu nhớt b&aacute;n tổng hợp.</p> <p>Thương hiệu Motul.</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB.</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40.</p> <p>Xe sử dụng: xe tay ga đời mới.</p> <p>Khuyến c&aacute;o 2000km thay 1 lần.</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8 lit v&agrave; 1 lit.</p>

 • Nhớt Motul Scooter Power Le 5w40
  170.000

  <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB</p> <p>Độ nhớt 5W40</p> <p>Thương hiệu: Motul</p> <p>Dung t&iacute;ch: 1 lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần</p> <p>Xe sử dụng: Xe ga đời mới như Sh, Sh Mode, Air Blade, Vision, Lead, Vespa, Liberty, Grande, Nozza, Scoopy, PCX, NVX...</p>

 • Nhớt Liqui Moly 10w40 Scooter Race
  290.000

  <p>Thương hiệu: Liqui Moly&nbsp;</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40</p> <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.500 &ndash; 3000km.</p> <p>Xe sử dụng: C&aacute;c d&ograve;ng xe tay ga đời mới như Sh, Sh Mode, Vision, Air Blade, Lead, Grande, Click, Liberty, Vespa, PCX, NVX, Janus...</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Ultimate Scooter 10w30
  160.000

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">CastrolThương hiệu: Castrol</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dầu gốc: 100% tổng hợp</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp độ nhớt SAE 10W30</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp chất lượng API SN</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ti&ecirc;u chuẩn Nhật Bản JASO MB</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8lit v&agrave; 1lit.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;">&nbsp;</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Scooter 10w40
  140.000

  <p>Thương hiệu: Castrol</p> <p>Gốc dầu: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt: SAE 10W40</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>JASO MB</p> <p>Dung t&iacute;ch sản phẩm: 800ml</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2000km thay 1 lần</p> <p>Loại xe sử dụng: Air Blade, Vision, Lead, Sh, Sh Mode, Nozza, Grande, Vespa, Liberty, Scoopy, PCX, NVX, Acruzo, Latte, Zip, Attila, Spacy, Mio, Click...</p>

 • DÂY GA XE MÁY GRANDE YAMAHA CHÍNH HÃNG
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: D&acirc;y ga xe Grande</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Grande, Janus, Nouvo,...</p>

 • Má phanh đĩa xe Grande chính hãng.
  145.000

  <ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Noto Sans Symbols', sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">T&ecirc;n sản phẩm: m&aacute; phanh đĩa trước xe Grande.</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Noto Sans Symbols', sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Sản phẩm thuộc c&ocirc;ng ty Nissin Kogyo của Nhật Bản.</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Noto Sans Symbols', sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 6pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Xuất sứ:&nbsp; tại Yamaha hoặc NISSIN l&agrave; nh&agrave; sản xuất v&agrave; cung cấp m&aacute; phanh xe m&aacute;y v&agrave; &ocirc; t&ocirc; cho c&aacute;c h&atilde;ng Honda, Yamaha, Suzuki&hellip;</span></p> </li> </ul>

 • MÁ PHANH SAU XE GRANDE YAMAHA CHÍNH HÃNG
  280.000

  <p>T&ecirc;n gọi: m&aacute; phanh sau xe Grande ch&iacute;nh h&atilde;ng hay phanh tang trống xe Grande</p> <p>Cấu tạo: m&aacute; phanh sau l&agrave; loại m&aacute; phanh đ&ugrave;m, gồm c&oacute; hai chi tiết c&oacute; cấu tr&uacute;c giống nhau gh&eacute;p lại tạo th&agrave;nh v&ograve;ng tr&ograve;n tang trống. Phần xương m&aacute; được l&agrave;m từ kim loại, m&aacute; phanh được l&agrave;m bằng hỗn hợp ph&iacute;p chống m&ograve;n.</p> <p>Suất xứ: Nhật Bản. Th&aacute;i Lan, Đức&hellip;</p> <p>C&ocirc;ng dụng: m&aacute; phanh sau l&agrave; bộ phận gi&uacute;p bạn giảm tốc độ xe khi b&oacute;p phanh, giữ b&aacute;nh xe lại l&agrave;m b&aacute;nh xe kh&ocirc;ng quay nhanh từ đ&oacute; l&agrave;m giảm tốc độ xe.</p>

 • Lọc gió xe Grande
  185.000

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng.</span></p>

 • Gương chiếu hậu xe Grande chính hãng
  Liên hệ

  <table style="height: 135px;" width="509"> <tbody> <tr> <td style="width: 246px;">Xuất xứ:&nbsp;</td> <td style="width: 247px;">Yamaha Việt Nam.</td> </tr> <tr> <td style="width: 246px;">Bảo h&agrave;nh:</td> <td style="width: 247px;">6 th&aacute;ng.</td> </tr> <tr> <td style="width: 246px;">Cấu tạo:</td> <td style="width: 247px;">2 chiếc, gương tr&aacute;i v&agrave; gương phải.</td> </tr> </tbody> </table>

 • Dây phanh trước xe grande Yamaha
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: D&acirc;y phanh trước Janus</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Grande, Janus, Vision,...</p>

 • BỘ KHÓA XE GRANDE CHÍNH HÃNG YAMAHA
  Liên hệ

  <ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">T&ecirc;n gọi: bộ kh&oacute;a smartkey xe Yamaha Grande ch&iacute;nh h&atilde;ng</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Bộ kh&oacute;a gồm: ổ kh&oacute;a ch&iacute;nh để mở hay tắt m&aacute;y; remote</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">C&ocirc;ng dụng: bộ kh&oacute;a xe Grande l&agrave; dang kh&oacute;a từ, d&ugrave;ng remote để bật hệ thống điện của xe để khởi động v&agrave; gi&uacute;p xe chạy được, khi muốn tắt m&aacute;y chỉ cần gạt n&uacute;t tr&ecirc;n ổ kh&oacute;a hệ thống sẽ tắt.</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Xuất xứ: Nhật Bản, Th&aacute;i Lan, Đức&hellip;</span></p> </li> </ul>

 • ĐĨA PHANH XE GRANDE YAMAHA CHÍNH HÃNG
  Liên hệ

  <p><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.6667px;">Đĩa phanh được gắn trực tiếp l&ecirc;n trục của b&aacute;nh xe, khi người l&aacute;i xe b&oacute;p phanh th&ocirc;ng qua c&aacute;c bộ phận của hệ thống phanh t&aacute;c động v&agrave;o piston để g&acirc;y lực l&ecirc;n m&aacute; phanh, m&aacute; phanh sẽ &eacute;p chặt đĩa phanh l&agrave;m giảm chuyển động của b&aacute;nh xe.</span></p>

 • DÂY DẪN XĂNG FI XE GRANDE YAMAHA
  Liên hệ

  <p>Nhờ được trang bị động cơ Blue Core thế hệ thứ hai, d&ograve;ng Grande Yamaha được cho l&agrave; c&oacute; khả năng tiết kiệm xăng bậc nhất trong ph&acirc;n kh&uacute;c. Cụ thể, ph&acirc;n kh&uacute;c xe tay ga từ 125cc trở l&ecirc;n, Grande c&oacute; mức ti&ecirc;u hao 1,69 l&iacute;t/ 100km, Latte l&agrave; 1,8 lit/100km, v&agrave; Janus l&agrave; 1,87 lit/100km.</p>

 • Chân chống cạnh xe Grande
  Liên hệ

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng.</span></p>

 • Chuông côn xe grande chính hãng.
  550.000

  <p>&nbsp;Chu&ocirc;ng nồi được sản xuất bằng th&eacute;p carbon.</p> <p>Bề mặt chu&ocirc;ng nồi được gia c&ocirc;ng nhiệt luyện, đủ độ cứng đảm bảo độ b&aacute;m với b&uacute;a c&ocirc;n.</p> <p>V&agrave;nh chu&ocirc;ng c&ocirc;n xe được chế tạo bằng khung th&eacute;p , khả năng lực tốt, ổn định m&agrave; kh&ocirc;ng bị biến dạng ngay cả khi l&agrave;m việc ở nhiệt độ khắc nghiệt.</p>

 • Bi láp xe grande chất lượng
  680.000

  <p>ba bộ b&aacute;nh răng truyền lực,</p> <p><span style="font-size: 14px; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">ổ bi đỡ v&agrave; phớt chặn nước,</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 14px; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">c&aacute;c ốc thay dầu,</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 14px; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">gioăng l&agrave;m k&iacute;n ,</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 14px; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">ống th&ocirc;ng hơi,</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 14px; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">vỏ b&ecirc;n ngo&agrave;i c&ugrave;ng.</span></p>

 • Bi bánh trước xe grande yamaha chính hãng
  135.000

  <h2>Th&ocirc;ng số kỹ thuật v&ograve;ng bi 6300:</h2> <p>+ Đường k&iacute;nh trong v&ograve;ng bi (d): 10mm</p> <p>+ Đường k&iacute;nh ngo&agrave;i v&ograve;ng bi (D): 35mm</p> <p>+ Độ d&agrave;y v&ograve;ng bi (B): 11mm</p> <p>+ Khối lượng v&ograve;ng bi (m): 0.052kg</p>

Scroll