Toàn bộ phụ tùng cho xe : Medley

 • Lốp Michelin 140/70-14 65S TL CITY GRIP 2
  1.920.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">V&agrave;nh m&acirc;m lốp c&oacute; đường k&iacute;nh l&agrave; 14inch rất ph&ugrave; hợp với </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">d&ograve;ng xe Yamaha NVX, Honda PCX, Piaggio Medley v&agrave; một số d&ograve;ng xe tay ga kh&aacute;c&hellip;</span></p>

 • Nhớt Mobil Scooter 10W40
  110.000

  <p>Dầu gốc: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 10W40</p> <p>Chỉ số nội ma s&aacute;t JASO MB</p> <p>Cấp chất lượng API SL</p> <p>Xuất xứ: Singapore</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai 0,8lit v&agrave; 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.000km</p> <p>Loại xe sử dụng: Xe tay ga của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng xe như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio&hellip;</p>

 • Nhớt Mobil 1 Gold 5w30 USA
  255.000

  <p>Cấp chất lượng API SP</p> <p>Dầu gốc 100% tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 5W30</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u ILSAC V</p> <p>Thương hiệu: Mobil</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai ti&ecirc;u chuẩn Mỹ: 946ml (1Qt)</p> <p>Khuyến c&aacute;o 3000km thay nhớt 1 lần</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Motul Scooter Expert 4T 10w40 MB
  135.000

  <p>Dầu nhớt b&aacute;n tổng hợp.</p> <p>Thương hiệu Motul.</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB.</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40.</p> <p>Xe sử dụng: xe tay ga đời mới.</p> <p>Khuyến c&aacute;o 2000km thay 1 lần.</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8 lit v&agrave; 1 lit.</p>

 • Nhớt Motul Scooter Power Le 5w40
  170.000

  <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB</p> <p>Độ nhớt 5W40</p> <p>Thương hiệu: Motul</p> <p>Dung t&iacute;ch: 1 lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần</p> <p>Xe sử dụng: Xe ga đời mới như Sh, Sh Mode, Air Blade, Vision, Lead, Vespa, Liberty, Grande, Nozza, Scoopy, PCX, NVX...</p>

 • Nhớt Liqui Moly 10w40 Scooter Race
  290.000

  <p>Thương hiệu: Liqui Moly&nbsp;</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40</p> <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.500 &ndash; 3000km.</p> <p>Xe sử dụng: C&aacute;c d&ograve;ng xe tay ga đời mới như Sh, Sh Mode, Vision, Air Blade, Lead, Grande, Click, Liberty, Vespa, PCX, NVX, Janus...</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Liqui Moly 5w30 Molygen
  310.000

  <p>Dầu gốc: tổng hợp 100%</p> <p>Cấp chất lượng API SP, CF</p> <p>SAE 5W30</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng cho xe tay ga, xe hơi</p> <p>Sử dụng 2.500km thay 1 lần</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Ultimate Scooter 10w30
  190.000

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">CastrolThương hiệu: Castrol</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dầu gốc: 100% tổng hợp</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp độ nhớt SAE 10W30</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp chất lượng API SN</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ti&ecirc;u chuẩn Nhật Bản JASO MB</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8lit v&agrave; 1lit.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;">&nbsp;</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Scooter 10w40
  140.000

  <p>Thương hiệu: Castrol</p> <p>Gốc dầu: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt: SAE 10W40</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>JASO MB</p> <p>Dung t&iacute;ch sản phẩm: 800ml</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2000km thay 1 lần</p> <p>Loại xe sử dụng: Air Blade, Vision, Lead, Sh, Sh Mode, Nozza, Grande, Vespa, Liberty, Scoopy, PCX, NVX, Acruzo, Latte, Zip, Attila, Spacy, Mio, Click...</p>

 • Dây ga xe Medley Piaggio chính hãng
  380.000

  <p>t&ecirc;n sản phẩm: D&acirc;y ga xe Medley</p> <p>xuất xứ: Việt Nam</p> <p>lắp r&aacute;p: Medley, Vespa,...</p>

 • MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC XE MEDLEY PIAGGIO CHÍNH HÃNG
  550.000

  <ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">T&ecirc;n gọi: m&aacute; phanh đĩa trước xe Medley ch&iacute;nh h&atilde;ng</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Chất liệu: cấu tạo m&aacute; phanh gồm hai phần.</span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-left: 36pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">&nbsp; &nbsp; <span style="font-size: 16px;">&nbsp;<span style="font-size: 18px;">Xương m&aacute; phanh được l&agrave;m bằng th&eacute;p, đảm bảo độ cứng vững tạo khung v&agrave; định h&igrave;nh m&aacute; phanh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-left: 36pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; font-size: 18px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bề mặt l&agrave;m việc của m&aacute; phanh l&agrave;m bằng hỗn hợp ph&iacute;p chịu lực v&agrave; chịu m&agrave;i m&ograve;n.</span></p> <ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Sản xuất: Nhật Bản, Th&aacute;i Lan, Việt Nam&hellip;</span></p> </li> </ul>

 • MÁ PHANH SAU XE MEDLEY PIAGGIO CHÍNH HÃNG
  250.000

  <p>Cấu tạo: m&aacute; phanh sau gồm hai chi tiết c&oacute; cấu tr&uacute;c giống nhau gh&eacute;p lại tạo th&agrave;nh v&ograve;ng tang trống.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xương m&aacute; phanh được l&agrave;m từ kim loại với độ bền v&agrave; độ chịu lực cao, tạo khung vững chắc, đảm bảo kh&ocirc;ng bị n&uacute;n hay bị đ&agrave;n hồi khi phanh.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Phần m&aacute; phanh được l&agrave;m từ hỗn hợp ph&iacute;p chống m&ograve;n v&agrave; được d&aacute;n tr&ecirc;n khung kim loại.&nbsp;</p>

 • Dây phanh trước Xe Medley Piaggio chính hãng
  350.000

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: D&acirc;y phanh trước Medley</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Medley, Vespa,...</p>

 • Tay nắm xe Medley Piaggio chính hãng
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: Tay nắm xe Medley</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Medley, Vespa,...</p>

 • DÂY DẪN XĂNG XE MEDLEY PIAGGIO CHÍNH HÃNG
  Liên hệ

  <p>D&acirc;y dẫn xăng của hệ thống phun xăng điện tử tr&ecirc;n xe Medley Piaggio c&oacute; khả năng chịu được &aacute;p suất xăng tr&ecirc;n 3kg/cm3.</p> <p>Th&ocirc;ng thường th&igrave; ti&ecirc;u chuẩn độ bền cần chịu được &aacute;p lực cao hơn &aacute;p suất xăng để đảm bảo an to&agrave;n xăng v&agrave; an to&agrave;n ch&aacute;y nổ.</p>

 • Chân chống cạnh xe Medley
  Liên hệ

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng.</span></p>

 • Xích cam xe Medley Piaggio chính hãng
  Liên hệ

  <table style="height: 144px;" width="499"> <tbody> <tr> <td style="width: 241px;">Xuất xứ:</td> <td style="width: 242px;">Piaggio.</td> </tr> <tr> <td style="width: 241px;">Bảo h&agrave;nh:</td> <td style="width: 242px;">6 th&aacute;ng.</td> </tr> <tr> <td style="width: 241px;">Vật liệu:</td> <td style="width: 242px;">Th&eacute;p Carbon.</td> </tr> </tbody> </table>

 • BI LÁP XE MEDLEY PIAGGIO
  680.000

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> Sản Phẩm Ch&iacute;nh H&atilde;ng</span></p>

 • BI BÁNH XE MEDLEY PIAGGIO CHÍNH HÃNG
  150.000

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">&nbsp;V&ograve;ng bi SKF 6202: Đường k&iacute;nh trong(d): 15mm, đường k&iacute;nh ngo&agrave;i(D): 35mm.&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-left: 36pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> V&ograve;ng bi KOYO 6202:&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Đường k&iacute;nh trong (d): 15mm, đ</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">ường k&iacute;nh ngo&agrave;i (D): 35mm&nbsp;</span></p>

 • Lốp xe máy Dunlop 140/70-14 SC SMART 61P TL
  984.000

  <p>Th&ocirc;ng số: 140-70-14</p> <p>Xuất xứ: Indonesia</p> <p>Loại lốp: kh&ocirc;ng săm</p> <p>Vị tr&iacute; lắp: b&aacute;nh sau</p>

Scroll