Toàn bộ phụ tùng cho xe : Zip

 • Lốp Michelin 120/70-10 54L TL City Extra
  950.000

  <p><span id="docs-internal-guid-0cae4c4b-7fff-ed60-8fc5-add7ca511f71"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Michelin City Extra 120/70-10 l&agrave; sản phẩm lốp cho xe tay ga theo ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u. Lốp cực kỳ chất lượng cho c&aacute;c d&ograve;ng xe Piaggio Vespa LX, Piaggio Zip</span></span></p>

 • Ắc quy 7Ah lùn Globe
  585.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.7999999999999998; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">B&igrave;nh ắc quy 7Ah l&ugrave;n Globe được lắp sử dụng cho một số d&ograve;ng xe tay ga như Attila, Elizabeth, Excel ly, Enjoy, Joyride, Spacy, Zip,...</span></p>

 • Nhớt Mobil Scooter 10W40
  110.000

  <p>Dầu gốc: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 10W40</p> <p>Chỉ số nội ma s&aacute;t JASO MB</p> <p>Cấp chất lượng API SL</p> <p>Xuất xứ: Singapore</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai 0,8lit v&agrave; 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.000km</p> <p>Loại xe sử dụng: Xe tay ga của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng xe như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio&hellip;</p>

 • Nhớt Mobil 1 Gold 5w30 USA
  255.000

  <p>Cấp chất lượng API SP</p> <p>Dầu gốc 100% tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 5W30</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u ILSAC V</p> <p>Thương hiệu: Mobil</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai ti&ecirc;u chuẩn Mỹ: 946ml (1Qt)</p> <p>Khuyến c&aacute;o 3000km thay nhớt 1 lần</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Motul Scooter Expert 4T 10w40 MB
  135.000

  <p>Dầu nhớt b&aacute;n tổng hợp.</p> <p>Thương hiệu Motul.</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB.</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40.</p> <p>Xe sử dụng: xe tay ga đời mới.</p> <p>Khuyến c&aacute;o 2000km thay 1 lần.</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8 lit v&agrave; 1 lit.</p>

 • Nhớt Motul Scooter Power Le 5w40
  170.000

  <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB</p> <p>Độ nhớt 5W40</p> <p>Thương hiệu: Motul</p> <p>Dung t&iacute;ch: 1 lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần</p> <p>Xe sử dụng: Xe ga đời mới như Sh, Sh Mode, Air Blade, Vision, Lead, Vespa, Liberty, Grande, Nozza, Scoopy, PCX, NVX...</p>

 • Nhớt Liqui Moly 10w40 Scooter Race
  290.000

  <p>Thương hiệu: Liqui Moly&nbsp;</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40</p> <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.500 &ndash; 3000km.</p> <p>Xe sử dụng: C&aacute;c d&ograve;ng xe tay ga đời mới như Sh, Sh Mode, Vision, Air Blade, Lead, Grande, Click, Liberty, Vespa, PCX, NVX, Janus...</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Liqui Moly 5w30 Molygen
  310.000

  <p>Dầu gốc: tổng hợp 100%</p> <p>Cấp chất lượng API SP, CF</p> <p>SAE 5W30</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng cho xe tay ga, xe hơi</p> <p>Sử dụng 2.500km thay 1 lần</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Ultimate Scooter 10w30
  190.000

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">CastrolThương hiệu: Castrol</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dầu gốc: 100% tổng hợp</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp độ nhớt SAE 10W30</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp chất lượng API SN</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ti&ecirc;u chuẩn Nhật Bản JASO MB</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8lit v&agrave; 1lit.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;">&nbsp;</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Scooter 10w40
  140.000

  <p>Thương hiệu: Castrol</p> <p>Gốc dầu: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt: SAE 10W40</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>JASO MB</p> <p>Dung t&iacute;ch sản phẩm: 800ml</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2000km thay 1 lần</p> <p>Loại xe sử dụng: Air Blade, Vision, Lead, Sh, Sh Mode, Nozza, Grande, Vespa, Liberty, Scoopy, PCX, NVX, Acruzo, Latte, Zip, Attila, Spacy, Mio, Click...</p>

 • Lốp Pirelli Unico 110/70 - 11 xe Vespa LX
  630.000

  <p>Th&ocirc;ng số: 110/70-11</p> <p>Xuất xứ: Indonesia</p> <p>Loại lốp: kh&ocirc;ng săm</p> <p>Vị tr&iacute; lắp: b&aacute;nh trước</p>

 • Dây ga xe Zip Piaggio chính hãng
  380.000

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: D&acirc;y ga xe Zip</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Zip, Liberty, Vespa,...</p>

 • MÁ PHANH ĐĨA XE ZIP PIAGGIO CHÍNH HÃNG
  140.000

  <p>&nbsp;</p> <ul style="margin-top: 0; margin-bottom: 0; padding-inline-start: 48px;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 13.999999999999998pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">T&ecirc;n gọi: m&aacute; phanh đĩa trước xe Zip&nbsp;</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 13.999999999999998pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Chất liệu: xương m&aacute; phanh thường được l&agrave;m bằng th&eacute;p, bề mặt l&agrave;m việc của m&aacute; phanh l&agrave;m bằng c&aacute;c vật liệu hỗn hợp ph&iacute;p.</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 13.999999999999998pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Sản xuất: Nhật Bản, Th&aacute;i Lan, Việt Nam&hellip;</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 13.999999999999998pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">C&ocirc;ng dụng: m&aacute; phanh đĩa l&agrave;m việc dựa tr&ecirc;n nguy&ecirc;n l&yacute; lực phanh ch&iacute;nh l&agrave; lực ma s&aacute;t giữa m&aacute; phanh v&agrave; đĩa phanh. Khi b&oacute;p phanh, m&aacute; phanh gi&uacute;p cố định đĩa phanh lại từ đ&oacute; l&agrave;m giảm chuyển động của xe.</span></p> </li> </ul>

 • MÁ PHANH SAU XE ZIP PIAGGIO CHÍNH HÃNG
  190.000

  <p>Cấu tạo: m&aacute; phanh sau gồm hai chi tiết c&oacute; cấu tr&uacute;c giống nhau gh&eacute;p lại tạo th&agrave;nh v&ograve;ng tang trống.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xương m&aacute; phanh được l&agrave;m từ kim loại với độ bền v&agrave; độ chịu lực cao, tạo khung vững chắc, đảm bảo kh&ocirc;ng bị n&uacute;n hay bị đ&agrave;n hồi khi phanh.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Phần m&aacute; phanh được l&agrave;m từ hỗn hợp ph&iacute;p chống m&ograve;n v&agrave; được d&aacute;n tr&ecirc;n khung kim loại.&nbsp;</p>

 • Dây phanh trước xe Zip Piaggio chính hãng
  110.000

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: D&acirc;y thắng trước xe Zip</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Zip, Liberty, Vespa,..</p>

 • Bộ khóa xe Zip Piaggio chính hãng
  Liên hệ

  <p>Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng</p>

 • Tay nắm xe Zip Piaggio
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: Tay nắm xe Zip</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Zip, Liberty, Vespa,...</p>

 • Chân chống cạnh xe Zip Piaggio chính hãng
  Liên hệ

  <p>Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng.</p>

 • BI LÁP XE ZIP PIAGGIO GIÁ RẺ
  680.000

  <p>Sản Phẩm Ch&iacute;nh H&atilde;ng</p>

 • BI BÁNH XE ZIP PIAGGIO CHÍNH HÃNG
  135.000

  <ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-inline-start: 48px;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-weight: bold; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">N&acirc;ng đỡ bộ phận chuyển động</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-weight: bold; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Giảm ma s&aacute;t, đ&acirc;y l&agrave; bộ phận c&oacute; ảnh hưởng rất lớn đến ti&ecirc;u hao nhi&ecirc;n liệu, độ bền v&agrave; c&ocirc;ng suất động cơ.</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-weight: bold; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-size: 14pt; background-color: transparent; font-weight: 400; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Tạo bề mặt chịu m&agrave;i m&ograve;n c&oacute; thể thay thế.</span></p> </li> </ul>

Scroll