Chi phí và thủ tục sang tên xe máy cũ khác tỉnh như thế nào?

Thủ tục sang tên xe máy cũ khác tỉnh đơn giản được thực hiện diễn ra phổ biến và để thực hiện thủ tục sang tên xe máy và chi phí liên quan đến thuế, lệ phí sang tên xe sẽ được bài viết dưới đây giúp mọi người có thể dễ dàng sang tên đổi chủ xe máy ngay từ lần đầu tiên mới làm.

Xem nhanh

  cách sang tên xe máy cũ

  Mua xe máy cũ có cần sang tên không?

  Mua xe máy cũ bạn nên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về việc đăng ký xe. Vì khi mua xe qua nhiều đời chủ mà không xác định chủ nhân có tên trên đăng ký xe, người mua sẽ gặp nhiều bất lợi khi sử dụng. Nhiều người đã phải lo lắng có thể bị thu hồi xe khi không sang tên chính chủ, tin tức này có phải chỉ là tin đồn không?

  thủ tục sang tên đổi chủ xe máy cũ


  sang tên đổi chủ xe máy không tìm được chủ cũ

  Hiện nay có rất nhiều trường hợp mua xe đã qua nhiều đời chủ mà không biết chủ sở hữu ban đầu của chiếc xe là ai vì vậy nhiều người thắc mắc trường hợp này phải làm thủ tục sang tên đổi chủ xe như thế nào, đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người có thể giải quyết đăng ký sang tên xe cụ thể như:

  Trường hợp người cùng tỉnh sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe. hồ sơ gồm:

  - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký.

  - Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định pháp luật.

  - Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe máy của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe.

  • Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên.
  • thủ tục sang tên đổi chủ xe máy cũ


  Mua xe máy cũ không sang tên

  Nếu mua xe máy cũ mà không đăng ký sang tên chính chủ, chủ xe sẽ bị phạt.

  Cụ thể, theo nghị định 100 năm 2019, không đăng ký sang tên theo quy định khi mua sẽ bị phạt tiền từ 400.000VNĐ - 600.000VNĐ đối với cá nhân, từ 800.000VNĐ - 1,2 triệu VNĐ đối với tổ chức là chủ xe.


  Tại nghị định không có quy định nào về việc sẽ thu hồi xe không sang tên chính chủ. Vì vậy, khi mua xe không sang tên chính chủ có thể bị thu hồi xe chỉ là tin đồn không có căn cứ pháp luật.

  thủ tục sang tên đổi chủ xe máy cũ


  Thủ tục sang tên đổi chủ xe máy cũ khác tỉnh

  Thủ tục sang tên khi mua xe máy cũ khác tỉnh sẽ được cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng đủ giấy tờ thủ tục quy định trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải hoàn thành việc cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người sử dụng phương tiện.

  - Trường hợp xe đã đăng ký tại tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ, sau khi rút hồ sơ gốc thì đến cơ quan đăng ký xe, nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe làm thủ tục sang tên đổi chủ xe máy cũ.

  - Kê khai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký và đến cơ quan Công an cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để lấy xác nhận về địa chỉ đăng ký thường trú của mình. Trường hợp người đang sử dụng xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thì lấy xác nhận của đơn vị công tác kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị.

  • Nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế.

  mua xe máy cũ sang tên như thế nào


  Cách sang tên khi mua xe máy cũ

  Cách sang tên xe máy cũ hay mua xe máy cũ sang tên như thế nào, cần trải qua 3 bước chính: chuẩn bị hồ sơ thủ tục đăng ký xe, nộp các phí có liên quan và thực hiện thủ tục sang tên, đăng ký xe máy.


  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục sang tên

  Chuẩn bị hồ sơ của bên bán và bên mua

  Công chứng hợp đồng mua bán xe

  Rút hồ sơ gốc của chiếc xe máy


  Bước 2: Nộp phí trước bạ

  Số tiền lệ phí trước bạ = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ nhân Mức thu lệ phí trước bạ theo tỉ lệ%.


  Bước 3: Thực hiện thủ tục sang tên

  Chủ xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông 15/2014/TT-BCA và nộp hồ sơ gồm:

  + Giấy khai đăng ký xe.

  + Chứng từ lệ phí trước bạ quy định khoản 2 Điều 10.

  + Giấy khai sang tên, di chuyển xe và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại Khoản 1 Điều 10.

  + Hồ sơ gốc của xe.

  Tại Điều 24 Thông tư 15/2014/TT-BCA còn quy định giải quyết đăng ký sang tên xe máy đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.

  thủ tục sang tên xe máy cũ khác tỉnh


  Chi phí sang tên xe máy cũ bao nhiêu?

  Lệ phí sang tên xe máy được tính theo công thức sau:

  Lệ phí sang tên xe máy (Lệ phí trước bạ) = Giá tính phí x Mức thu phí.


  Đối với sang tên xe máy khác tỉnh:

  A mua lại xe máy của B (đã được kê khai nộp lệ phí trước bạ tại huyện M tỉnh X). Hiện tại, A muốn kê khai nộp lệ phí trước bạ tại huyện N tỉnh Y thì tùy thuộc vào đặc điểm của hai tỉnh X,Y mà mức thu lệ phí trước bạ sẽ khác nhau (theo điều 4 Thông tư 301/2016/TT-BTC), cụ thể:


  Nếu M là nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã tại Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở. Y nhóm địa bàn khác thì mức thu lệ phí được tính là 1%.

  Nếu N trong nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở còn X là địa bàn khác thì mức thu lệ phí được tính là 5%.

  Nếu M,N là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở thì mức thu lệ phí là 1%

  Nếu M,N không thuộc địa bàn trong nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở thì mức thu lệ phí là 1%.


  Khi đó lệ phí trước bạ được tính theo công thức:

  Lệ phí trước bạ = giá trị tính lệ phí x mức thu lệ phí

  thủ tục sang tên xe máy cũ khác tỉnh


  Kết luận:

  Thủ tục sang tên xe máy cũ khác tỉnh được quy định tại thông tư gồm các giai đoạn và thủ tục như thế nào đã được cập nhật trên bài viết.

  Diem Hyo

  Diem Hyo

  Bài viết theo xe

  Scroll