Toàn bộ phụ tùng cho xe : CB

 • MICHELIN 200/55 ZR 17 78W TL POWER CUP 2
  8.167.000

  <p><span id="docs-internal-guid-dddd96a5-7fff-c5b3-2bcf-fe4198459fbb"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lốp Michelin Power Cup 2 200/55 ZR17 được thiết kế ph&ugrave; hợp với b&aacute;nh trước của những d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như Ducati Monster 795, Honda CB1000R, Kawasaki Z1000,...</span></span></p>

 • MICHELIN 190/55 ZR 17 75W TL POWER CUP 2
  7.604.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lốp Michelin Power Cup 2 190/55 ZR17 được thiết kế ph&ugrave; hợp với b&aacute;nh trước của những d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như&nbsp; Ducati Monster 795, Honda CB1000R, Kawasaki Z1000,...</span></p>

 • MICHELIN 200/55 ZR 17 78W TL POWER 5
  7.501.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Michelin Power 5 200/55 ZR17 78W TL ph&ugrave; hợp với l&ecirc;n lốp cho b&aacute;nh sau của một số d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">BMW S1000RR, Kawasaki Z1000, Honda CB1000R&hellip;</span></p>

 • MICHELIN 190/55 ZR 17 75W TL POWER 5
  7.034.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Michelin Power 5 190/55 ZR17 75W TL ph&ugrave; hợp với b&aacute;nh sau của một số d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">BMW S1000RR, Kawasaki Z1000, Honda CB1000R&hellip;</span></p>

 • MICHELIN 180/55 ZR 17 73W TL POWER 5
  6.232.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Michelin Power 5 180/55 ZR17 73W TL ph&ugrave; hợp với b&aacute;nh sau của một số d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">H</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">onda CB1000R, Kawasaki Z1000, BMW S1000RR,&hellip;</span></p>

 • MICHELIN 120/70 ZR 17 58W TL POWER 5
  4.362.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lốp thiết kế c&oacute; hợp chất cao su k&eacute;p gi&uacute;p b&aacute;m đường vượt trội hơn tr&ecirc;n đường thẳng v&agrave; những g&oacute;c cua nhờ c&ocirc;ng nghệ 2CT ở lốp trước v&agrave; c&ocirc;ng nghệ 2CT+ ở lốp sau.</span></p>

 • MICHELIN 120/70 R17 58V TL/TT ANAKEE ADVENTURE
  3.010.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Michelin Anakee Adventure với khả năng b&aacute;m đường v&agrave; giữ ổn định tay l&aacute;i gi&uacute;p xe di chuyển dễ d&agrave;ng hơn tr&ecirc;n mọi dạng địa h&igrave;nh xấu v&agrave; kh&oacute; đi như đường gồ ghề, đường c&aacute;t, đ&egrave;o, s&igrave;nh lầy, suối&hellip;ph&ugrave; hợp với b&aacute;nh sau một số xe tay c&ocirc;n như Exciter, Winner v&agrave; b&aacute;nh trước của một số d&ograve;ng xe như Ducati Monster 795, Honda CB1000R, Kawasaki Z1000,...</span></p>

 • MICHELIN 190/55 ZR17 75W TL ROAD 6
  4.765.000

  <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Michelin Road 6 190/55 ZR17 75W TL l&agrave; d&ograve;ng lốp kh&ocirc;ng săm hiệu suất cao d&agrave;nh cho lốp sau một số d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">BMW S1000RR, Kawasaki Z1000, Honda CB1000R&hellip;</span></p>

 • MICHELIN 180/55 ZR 17 73W TL ROAD 6
  Liên hệ

  <p><span id="docs-internal-guid-d2e63c05-7fff-bb2e-10f8-55261def6325"><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto, sans-serif; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Michelin Road 6 180/55 ZR17 73W TL l&agrave; d&ograve;ng lốp kh&ocirc;ng săm hiệu suất cao d&agrave;nh cho lốp sau một số d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Honda CB400, Honda CB1000R, Kawasaki Z1000&hellip;</span></span></p>

 • MICHELIN 120/70 ZR 17 58W TL ROAD 6
  Liên hệ

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 10pt;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 10pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Michelin Road 6 120/70 ZR17 58W TL l&agrave; d&ograve;ng lốp kh&ocirc;ng săm hiệu suất cao d&agrave;nh cho lốp sau một số xe tay c&ocirc;n như Winner, Exciter&hellip; v&agrave; lốp trước một số d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như H</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">onda CB1000R, Kawasaki Z1000, Ducati Monster 795&hellip;</span></p>

 • MICHELIN 170/60 ZR 17 72W TL ROAD 5 TRAIL
  4.112.000

  <p><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lốp Michelin </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">170/60 ZR17 72W TL ROAD 5 l&agrave; d&ograve;ng lốp kh&ocirc;ng săm hiệu suất cao d&agrave;nh cho b&aacute;nh sau một số d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như DUCATI MONSTER 795 hay muốn đi size b&aacute;nh sau nhỏ cho BMW S1000RR, HONDA CB1000R&hellip;</span></p>

 • MICHELIN 190/55 ZR17 75W TL ROAD 5
  4.715.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 10pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lốp Michelin </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">190/55 ZR17 75W TL ROAD 5 l&agrave; d&ograve;ng lốp kh&ocirc;ng săm hiệu suất cao d&agrave;nh cho b&aacute;nh sau một số d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như BMW S1000RR, Kawasaki Z1000, Honda CB1000R&hellip;</span></p>

 • MICHELIN 180/55 ZR17 TL ROAD 5
  4.006.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 10pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lốp Michelin </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">180/55 ZR17 73W TL&nbsp; ROAD 5 l&agrave; d&ograve;ng lốp kh&ocirc;ng săm hiệu suất cao d&agrave;nh cho b&aacute;nh sau một số d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như Honda CB400, Honda CB1000R, Kawasaki Z1000&hellip;</span></p>

 • MICHELIN 140/70 ZR 17 66W TL ROAD 5
  3.381.000

  <p><span id="docs-internal-guid-2bbe26d2-7fff-522b-6df2-1f698948c9b0"><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto, sans-serif; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lốp Michelin </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">140/70 ZR17 66W TL&nbsp; ROAD 5 l&agrave; d&ograve;ng lốp kh&ocirc;ng săm hiệu suất cao d&agrave;nh cho lốp sau một số d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như Honda CB150, MSX125, Yamaha R15, R3&hellip;</span></span></p>

 • MICHELIN 120/70 ZR 17 58W TL ROAD 5
  3.452.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 10pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lốp Michelin </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">120/70 ZR17 58W TL&nbsp; ROAD 5 l&agrave; d&ograve;ng lốp kh&ocirc;ng săm hiệu suất cao d&agrave;nh cho lốp sau xe tay c&ocirc;n như Winner, Exciter&hellip;v&agrave; lốp trước cho một số d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như Honda CB1000R, Kawasaki Z1000, Ducati Monster 795&hellip;</span></p>

 • Michelin 180/55 ZR 17 73W TL PILOT STREET RADIAL
  2.796.000

  <p><span id="docs-internal-guid-43f212f4-7fff-ed40-11ac-ea41dd9fef8f"><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto, sans-serif; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">D&ograve;ng</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> lốp kh&ocirc;ng săm hiệu suất cao d&agrave;nh cho lốp sau một số d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn như Honda CB400, Honda CB1000R, Kawasaki Z1000&hellip;</span></span></p>

 • Nhớt Motul 300V Factory Line Road Racing 10w40
  450.000

  <p>Thương hiệu: Motul</p> <p>Gốc dầu: Dầu nhớt tổng hợp 100%&nbsp;</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn chất lượng API SN, JASO T903</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2500km</p> <p>Sản phẩm d&ugrave;ng cho c&aacute;c xe moto ph&acirc;n khối lớn, xe đua, xe thể thao, xe c&ocirc;n tay.</p>

 • Nhớt Motul 300V Factory Line Road Racing 5w40
  Liên hệ

  <p>Gốc dầu: Tổng hợp 100% Ester Core</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn chất lượng API SN, JASO T903</p> <p>Độ nhớt 5W40</p> <p>Chỉ số FLS&gt;14 bảo vệ hộp số ho&agrave;n hảo</p> <p>Thương hiệu: Motul</p> <p>Dung t&iacute;ch sản phẩm: 1 l&iacute;t</p> <p>Sản phẩm d&ugrave;ng cho c&aacute;c d&ograve;ng xe moto ph&acirc;n khối lớn, xe đua, xe thể thao, xe leo n&uacute;i của c&aacute;c thương hiệu như Ducati, Kawasaki, BMW, Honda, Yamaha, Suzuki...</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Ultimate 10w30
  160.000

  <p>Dầu gốc: tổng hợp 100%</p> <p>Cấp chất lượng ti&ecirc;u chuẩn Mỹ API: SN</p> <p>Độ nhớt ti&ecirc;u chuẩn SAE 10W30</p> <p>Ti&ecirc;u chuẩn Nhật Bản: JASO MA2</p> <p>Xuất xứ: Castrol Việt Nam</p> <p>Sử dụng: Xe số v&agrave; xe c&ocirc;n tay.</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.500km thay 1 lần.</p>

 • Nhớt Motul H-tech 100 4T 10w40
  275.000

  <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>JASO MA2</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 10W40</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 1lit (1000ml)</p> <p>Khuyến c&aacute;o đi 2500km thay 1 lần</p> <p>Loại xe sử dụng khuyến c&aacute;o: Xe c&ocirc;n tay v&agrave; c&aacute;c d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn.</p>

Scroll