Toàn bộ phụ tùng cho xe : Click

 • Lốp (vỏ) Michelin 100/80-14 48P TL ANAKEE STREET
  737.000

  <p><span style="font-family: Arial; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">Độ b&aacute;m đường được ph&aacute;t huy tối đa c&ocirc;ng suất, lốp thiết kế với lớp bố d&agrave;y dặn tăng khả năng chịu ngoại lực từ m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i t&aacute;c động l&ecirc;n th&agrave;nh lốp. Gi&uacute;p bạn chạy xe c&oacute; cảm gi&aacute;c chắc tay l&aacute;i hơn kể cả ở đường kh&ocirc; hay đường ướt.&nbsp;</span></p>

 • Lốp Michelin 100/90-14 57S TL PILOT MOTOGP
  895.000

  <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">V&agrave;nh m&acirc;m lốp c&oacute; đường k&iacute;nh l&agrave; 14inch rất ph&ugrave; hợp với </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">d&ograve;ng xe Honda Vision, </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto,sans-serif; color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Airblade, Click v&agrave; một số d&ograve;ng xe tay ga kh&aacute;c&hellip;</span></p>

 • Lốp Michelin 90/90-14 City Extra
  689.000

  <p><span id="docs-internal-guid-179bad7e-7fff-8895-2a45-524e1d9b0484"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sản phẩm được thiết kế sản xuất rất ph&ugrave; hợp với xe tay ga như Airblade, Vision, Click, xe v&agrave;nh m&acirc;m 14inch&hellip;</span></span></p>

 • Lốp Michelin 80/90-14 City Extra
  606.000

  <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 10pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sản phẩm được thiết kế sản xuất rất ph&ugrave; hợp với xe tay ga như Airblade, Vision, Click, xe v&agrave;nh m&acirc;m 14inch&hellip;</span></p>

 • Phuộc YSS bình dầu dưới cho Vario, Click – Sản phẩm đang được ưa chuộng hiện nay
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: Phuộc YSS</p> <p>D&agrave;nh cho xe: Vario, Click</p>

 • Phuộc YSS bình dầu rời cho Vario, Click
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: Phuộc YSS</p> <p>D&agrave;nh cho xe: Vario, Click</p>

 • Bugi Denso Iridium Power IU24 chính hãng
  Liên hệ

  <p>Xuất xứ: Nhật Bản</p> <p>Thương hiệu: Denso</p> <p>Đường k&iacute;nh ren: 10mm</p> <p>Chiều d&agrave;i ren đầy đủ : 19mm</p> <p>K&iacute;ch thước lục gi&aacute;c: 16mm</p> <p>Xe sử dụng:Exciter, Vespa LX, Raider 150, Click 125 150, Vario 125 150, CBR 150, R15, Husky 125&hellip;</p>

 • Nhớt Mobil Scooter 10W40
  110.000

  <p>Dầu gốc: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 10W40</p> <p>Chỉ số nội ma s&aacute;t JASO MB</p> <p>Cấp chất lượng API SL</p> <p>Xuất xứ: Singapore</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai 0,8lit v&agrave; 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.000km</p> <p>Loại xe sử dụng: Xe tay ga của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng xe như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio&hellip;</p>

 • Nhớt Mobil 1 Gold 5w30 USA
  255.000

  <p>Cấp chất lượng API SP</p> <p>Dầu gốc 100% tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 5W30</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u ILSAC V</p> <p>Thương hiệu: Mobil</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai ti&ecirc;u chuẩn Mỹ: 946ml (1Qt)</p> <p>Khuyến c&aacute;o 3000km thay nhớt 1 lần</p> <p>&nbsp;</p>

 • Lốp Michelin Pilot Street 80/90- 14 xe Airblade, Vision, Mio
  590.000

  <p>&nbsp;Th&ocirc;ng số: 80/90-14</p> <p>Xuất xứ: Th&aacute;i Lan</p> <p>Loại lốp: kh&ocirc;ng săm</p> <p>Vị tr&iacute; lắp: b&aacute;nh trước</p>

 • Nhớt Motul Scooter Expert 4T 10w40 MB
  135.000

  <p>Dầu nhớt b&aacute;n tổng hợp.</p> <p>Thương hiệu Motul.</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB.</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40.</p> <p>Xe sử dụng: xe tay ga đời mới.</p> <p>Khuyến c&aacute;o 2000km thay 1 lần.</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8 lit v&agrave; 1 lit.</p>

 • Nhớt Motul Scooter Power Le 5w40
  170.000

  <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB</p> <p>Độ nhớt 5W40</p> <p>Thương hiệu: Motul</p> <p>Dung t&iacute;ch: 1 lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần</p> <p>Xe sử dụng: Xe ga đời mới như Sh, Sh Mode, Air Blade, Vision, Lead, Vespa, Liberty, Grande, Nozza, Scoopy, PCX, NVX...</p>

 • Nhớt Liqui Moly 10w40 Scooter Race
  290.000

  <p>Thương hiệu: Liqui Moly&nbsp;</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40</p> <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.500 &ndash; 3000km.</p> <p>Xe sử dụng: C&aacute;c d&ograve;ng xe tay ga đời mới như Sh, Sh Mode, Vision, Air Blade, Lead, Grande, Click, Liberty, Vespa, PCX, NVX, Janus...</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Ultimate Scooter 10w30
  190.000

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">CastrolThương hiệu: Castrol</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dầu gốc: 100% tổng hợp</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp độ nhớt SAE 10W30</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp chất lượng API SN</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ti&ecirc;u chuẩn Nhật Bản JASO MB</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8lit v&agrave; 1lit.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;">&nbsp;</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Scooter 10w40
  140.000

  <p>Thương hiệu: Castrol</p> <p>Gốc dầu: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt: SAE 10W40</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>JASO MB</p> <p>Dung t&iacute;ch sản phẩm: 800ml</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2000km thay 1 lần</p> <p>Loại xe sử dụng: Air Blade, Vision, Lead, Sh, Sh Mode, Nozza, Grande, Vespa, Liberty, Scoopy, PCX, NVX, Acruzo, Latte, Zip, Attila, Spacy, Mio, Click...</p>

 • Dây ga xe Click Honda chính hãng
  280.000

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: d&acirc;y ga xe Click</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Click, Vario,...</p>

 • Má phanh sau Click chính hãng
  220.000

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: M&aacute; phanh sau Click ch&iacute;nh h&atilde;ng.</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam.</p> <p>M&aacute; phanh sau Click ch&iacute;nh h&atilde;ng được sản xuất với ti&ecirc;u chuẩn lắp r&aacute;p cho xe m&aacute;y xuất xưởng, l&agrave; sản phẩm cung cấp v&agrave;o nh&agrave; m&aacute;y v&agrave; lắp r&aacute;p nguy&ecirc;n bản cho xe Click.</p>

 • Dây công tơ mét xe Click Honda chính hãng
  120.000

  <p>Lớp vỏ d&acirc;y c&ocirc;ng tơ m&eacute;t l&agrave; lớp d&acirc;y th&eacute;p quấn trong</p> <p>Bộ d&acirc;y c&ocirc;ng tơ m&eacute;t c&oacute; vỏ polyme của sợi kim loại v&agrave; bọc nhựa</p> <p>L&otilde;i d&acirc;y c&ocirc;ng tơ m&eacute;t xe Click Honda ch&iacute;nh h&atilde;ng được l&agrave;m bằng sợi c&aacute;p si&ecirc;u bền</p> <p>C&aacute;c đầu giắc cắm ăn khớp</p>

 • Tay nắm xe Click Honda chính hãng
  60.000

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: tay nắm xe Click</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Click, Airblade, Wave,...</p>

 • Bi láp xe Click
  650.000

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Bộ bi l&aacute;p xe Click gồm c&oacute; 5 v&ograve;ng nhằm l&agrave;m gối đỡ cho b&aacute;nh răn l&aacute;p vận h&agrave;nh tốt, ổn định.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">L&aacute;p xe tay ga th&ocirc;ng thường c&oacute; cấu tr&uacute;c gồm 3 bộ b&aacute;nh răng truyền lực, ổ bi đỡ, phớt chặn nước, ống th&ocirc;ng hơi v&agrave; vỏ b&ecirc;n ngo&agrave;i. Kết hợp với gioăng k&iacute;n v&agrave; c&aacute;c ốc thay dầu. Lap xe l&agrave; bộ phận chịu lực tốt nhưng cũng cần được chăm s&oacute;c đặc biệt.</span></p>

Scroll