Cách khai và giấy khai sang tên di chuyển xe (mẫu số 04)

Có nhiều thắc mắc về việc sau khi mua bán xe, đổi chủ xe “cách khai và giấy khai sang tên di chuyển xe (mẫu số 04)”, “giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe”, cách điền ra sao, giấy khai sang tên di chuyển xe có mẫu như nào. Để làm rõ các vấn đề này AloBike đã viết bài này để trả lời các thắc mắc. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây cùng AloBike nhé.

Xem nhanh

  Xem thêm: 

  Giấy khai sang tên di chuyển xe ( mẫu số 04)

  Khi mua bán xe cũ, người bán phải điền vào Giấy khai sang tên, di chuyển xe để hoàn tất các thủ tục mua bán xe.

  Mẫu giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA được Bộ Công an ban hành vào ngày 04/4/2014 có mẫu như sau: 

   

  Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA  ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN

  XE …………………………………….BIỂN SỐ:

  1- Tên chủ xe:    

  2- Địa chỉ:  

  3- Số CMND: ……………… cấp ngày …./ …./ …. tại   

  4- Có chiếc xe với đặc điểm sau :

  Nhãn hiệu :…………………………….

   Số loại:  

  Loại xe :………………………………….

  Màu sơn:

  Số máy :………………………….

  Số khung:

  5- Nay sang tên cho chủ xe

  6- Địa chỉ

  7- Lý do sang tên, di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại)   

  8- Kèm theo giấy này có

  Nơi dán bản cà số máy      

  Nơi dán bản cà số khung

  9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe. Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, cho, tặng, điều chuyển

  10- Đề nghị cơ quan đăng ký:

  xem xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC

  (Ký, ghi rõ họ tên)                  …….., ngày …. tháng …. năm ….

   

   

   

   

                                           CHỦ XE

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

   

   

   

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  Giấy khai đăng ký sang tên di chuyển xe ( mẫu số 03)

  Đây là loại giấy tờ bắt buộc trong thủ tục tiến hành đăng ký xe đối xe khi đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.

  Giấy khai sang tên, di chuyển xe là giấy tờ cần thiết trong thủ tục giải quyết đăng ký sang tên xe.

  Khi sang tên di chuyển xe cần phải có mẫu giấy khai sau:

   Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

  Giấy khai sang tên di chuyển xe ( mẫu số 02)

  Khi mua xe mới thủ tục đầu tiên cần làm là đăng ký xe, trong đó mẫu Giấy khai sang tên di chuyển xe là không thể thiếu nhất.Giấy khai sang tên di chuyển xe mới nhất hiện nay là mẫu số 02 được ban hành Thông tư 15/2014/TT-BCA

  Mẫu giấy khai sang tên di chuyển xe gắn máy ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA có mẫu như sau:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

  Ban hành kèm theo Thông Tư 58/2020/TT-BCA của Bộ công an

  A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI

  Tên chủ xe ................................

  Địa chỉ ......................................

  Số CMND/Hộ chiếu:.........

  cấp ngày......../........ /.......... tại.......

  Điện thoại..........................

  Loại tài sản :...........

  Nhãn hiệu : .....................................

  Số loại :……………………………..

  Loại xe : ............................................

  Màu sơn : ................................................

  Năm sản xuất : ..........................

  Dung tích: .................cm3

  Số máy : ...................................

  Số khung :……………………….

  Lý do: Cấp, đổi lại đăng ký, biển số

  ..................................................................................................................................................

  Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các

  chứng từ trong hồ sơ xe.

  …...., ngày .......... tháng ...... năm….

  CHỦ XE

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

  B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE:

  BIỂN SỐ CŨ: ........................................................

  BIỂN SỐ MỚI: .........................

   Đăng ký mới Đổi, cấp lại đăng ký, biển số Đăng ký sang tên, di chuyển

  DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN)

  Nơi dán bản cà số máy Nơi dán bản cà số khung

  Kích thước bao: Dài .... m; Rộng .......m;

   Cao ...........m

  Tự trọng: .........kg;

  Kích cỡ lốp: ……………

  Tải trọng: Hàng hoá: ....... kg;

  Trọng lượng kéo theo:…...kg;

  Kích thước thùng: ............ mm;

  Chiều dài cơ sở…….mm;

  Số chỗ: ngồi ............., đứng .................... ,

   nằm ...................

  THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

  TT LOẠI CHỨNG TỪ CƠ QUAN CẤP SỐ CHỨNG TỪ NGÀY CẤP

  1.

  2.

  3.

  4.

                             ......, ngày........ tháng ......... năm ….

   (Ký, ghi rõ họ tên)

  CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE

   Ký, ghi rõ họ tên                                                                          Ký tên và đóng dấu

   
   

  Thủ tục đăng ký sang tên di chuyển xe

  Cần làm các thủ tục theo đúng quy định của Bộ Công an, cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ cần thiết để làm thủ tục sang tên di chuyển xe.

  Phiếu mẫu sang tên di chuyển xe:

  Khi mua bán xe cũ mọi người có thể tham khảo các mẫu trên để hoàn tất thủ tục.

  Tờ khai đăng ký sang tên, di chuyển xe:

  Tờ khai đăng ký sang tên, di chuyển xe cần được điền đầy đủ các thông tin, sử dụng đúng mẫu, đúng mục đích.

  Cách khai đăng ký sang tên di chuyển xe:

  Điền lần lượt các thông tin của người bán, người mua, thông số xe theo quy định.

  Hướng dẫn khai đăng ký sang tên, di chuyển xe:

  Cần ghi đầy đủ thông tin, không sai lệch, người khai cần phải đảm bảo các thông tin trong tờ khai là chính xác, chịu trách nhiệm trước các lời khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

  Tham khảo thêm:

  Trên đây là cách khai và giấy khai sang tên di chuyển xe( mẫu số 04), và một số mẫu khác, cùng các bước điền các mẫu đơn, giấy khai sang tên di chuyển xe (mẫu số 04), giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe, mọi người cùng tham khảo nhé.

  Phạm Thùy Dương

  Phạm Thùy Dương

  Bài viết theo xe

  Scroll