Toàn bộ phụ tùng cho xe : Acruzo

 • Nhớt Mobil Scooter 10W40
  110.000

  <p>Dầu gốc: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 10W40</p> <p>Chỉ số nội ma s&aacute;t JASO MB</p> <p>Cấp chất lượng API SL</p> <p>Xuất xứ: Singapore</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai 0,8lit v&agrave; 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.000km</p> <p>Loại xe sử dụng: Xe tay ga của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng xe như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio&hellip;</p>

 • Nhớt Mobil 1 Gold 5w30 USA
  255.000

  <p>Cấp chất lượng API SP</p> <p>Dầu gốc 100% tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 5W30</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u ILSAC V</p> <p>Thương hiệu: Mobil</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai ti&ecirc;u chuẩn Mỹ: 946ml (1Qt)</p> <p>Khuyến c&aacute;o 3000km thay nhớt 1 lần</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Motul Scooter Expert 4T 10w40 MB
  135.000

  <p>Dầu nhớt b&aacute;n tổng hợp.</p> <p>Thương hiệu Motul.</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB.</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40.</p> <p>Xe sử dụng: xe tay ga đời mới.</p> <p>Khuyến c&aacute;o 2000km thay 1 lần.</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8 lit v&agrave; 1 lit.</p>

 • Nhớt Motul Scooter Power Le 5w40
  170.000

  <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB</p> <p>Độ nhớt 5W40</p> <p>Thương hiệu: Motul</p> <p>Dung t&iacute;ch: 1 lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần</p> <p>Xe sử dụng: Xe ga đời mới như Sh, Sh Mode, Air Blade, Vision, Lead, Vespa, Liberty, Grande, Nozza, Scoopy, PCX, NVX...</p>

 • Nhớt Liqui Moly 10w40 Scooter Race
  290.000

  <p>Thương hiệu: Liqui Moly&nbsp;</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40</p> <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.500 &ndash; 3000km.</p> <p>Xe sử dụng: C&aacute;c d&ograve;ng xe tay ga đời mới như Sh, Sh Mode, Vision, Air Blade, Lead, Grande, Click, Liberty, Vespa, PCX, NVX, Janus...</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Liqui Moly 5w30 Molygen
  280.000

  <p>Dầu gốc: tổng hợp 100%</p> <p>Cấp chất lượng API SP, CF</p> <p>SAE 5W30</p> <p>Xuất xứ: Đức</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng cho xe tay ga, xe hơi</p> <p>Sử dụng 2.500km thay 1 lần</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Ultimate Scooter 10w30
  160.000

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">CastrolThương hiệu: Castrol</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dầu gốc: 100% tổng hợp</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp độ nhớt SAE 10W30</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp chất lượng API SN</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ti&ecirc;u chuẩn Nhật Bản JASO MB</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8lit v&agrave; 1lit.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;">&nbsp;</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Scooter 10w40
  140.000

  <p>Thương hiệu: Castrol</p> <p>Gốc dầu: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt: SAE 10W40</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>JASO MB</p> <p>Dung t&iacute;ch sản phẩm: 800ml</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2000km thay 1 lần</p> <p>Loại xe sử dụng: Air Blade, Vision, Lead, Sh, Sh Mode, Nozza, Grande, Vespa, Liberty, Scoopy, PCX, NVX, Acruzo, Latte, Zip, Attila, Spacy, Mio, Click...</p>

 • MÁ PHANH ĐĨA XE ACRUZO YAMAHA CHÍNH HÃNG
  145.000

  <ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">T&ecirc;n gọi: m&aacute; phanh xe Acruzo Yamaha ch&iacute;nh h&atilde;ng</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Vật liệu: c&oacute; nhiều loại như m&aacute; phanh gốm, m&aacute; phanh kim loại, m&aacute; phanh hữu cơ&hellip;nhưng phổ biến hơn cả l&agrave; m&aacute; phanh được l&agrave;m từ l&aacute; th&eacute;p mạ kẽm.</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Nơi sản xuất: được sản xuất tại Nhật Bản, Việt Nam, theo ti&ecirc;u chuẩn c&ocirc;ng nghệ cao.</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">C&ocirc;ng dụng: </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">M&aacute; phanh c&oacute; t&aacute;c dụng cố định c&aacute;c đĩa phanh để l&agrave;m giảm tốc độ của ch&uacute;ng. M&aacute; phanh được đặt tại bộ kẹp phanh v&agrave; c&aacute;c chi tiết đẩy m&aacute; phanh tr&ecirc;n đĩa được gọi l&agrave; p&iacute;t t&ocirc;ng.</span></span></p> </li> </ul>

 • Má phanh sau xe acruzo chất lượng
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: M&aacute; phanh sau xe acruzo&nbsp;&nbsp;</p> <p>Sản xuất theo c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến của Nhật, ph&acirc;n phối cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y lắp r&aacute;p th&agrave;nh phẩm xe nguy&ecirc;n khối mới.</p> <p>Sản phẩm thuộc c&ocirc;ng ty Nissin Kogyo của Nhật Bản</p>

 • BƠM XĂNG XE ACRUZO YAMAHA CHÍNH HÃNG
  Liên hệ

  <p>Cấu tạo: cụm bơm xăng Fi của xe Acruzo bản chất l&agrave; cụm m&ocirc; tơ gồm nhiều chi tiết, trong đ&oacute; m&ocirc; tơ bơm c&oacute; t&aacute;c dụng bơm xăng v&agrave;o hệ thống, ngaoif ra c&ograve;n cụm ttoongr bơm bao gồm van điều &aacute;p, phao b&aacute;o mức xăng, lọc xăng..</p>

 • Dây phanh trước xe acruzo Yamaha chính hãng
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: d&acirc;y phanh trước Acruzo</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Acruzo, Lead, Vision, Lead, Grande,...</p>

 • Dây dẫn xăng FI xe acruzo chính hãng
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: d&acirc;y dẫn xăng FI xe acruzo.</p> <p>Sản xuất: theo ti&ecirc;u chuẩn được kiểm định an to&agrave;n đảm bảo chất lượng.</p> <p>Bảo h&agrave;nh: 6 th&aacute;ng sử dụng</p> <p>Chất liệu: l&otilde;i cao su tổng hợp bọc vỏ th&eacute;p nahừm chống chuột cắn v&agrave; bảo vệ t&aacute;c động m&ocirc;i trường.</p>

 • Tay nắm xe acruzo Yamaha
  45.000

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: Tay nắm xe Acruzo</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Acruzo, Lead,...</p>

 • Chuông côn xe acruzo chính hãng
  480.000

  <p>Sản Phẩm Ch&iacute;nh H&atilde;ng</p> <p>&nbsp;</p>

 • Bi láp xe Acruzo
  650.000

  <p>Sản Phẩm Ch&iacute;nh H&atilde;ng</p>

 • Bi bánh trước xe acruzo yamaha chất lượng.
  135.000

  <p>Th&ocirc;ng số k&iacute;ch thước của sản phẩm :</p> <p>+ Đường k&iacute;nh trong v&ograve;ng bi (d): 10mm</p> <p>+ Đường k&iacute;nh ngo&agrave;i v&ograve;ng bi (D): 35mm</p> <p>+ Độ d&agrave;y v&ograve;ng bi (B): 11mm</p> <p>+ Khối lượng v&ograve;ng bi (m): 0.052kg</p> <p>&nbsp;</p>

 • Lốp Inoue 90/90-12 MB48 cho xe Lead
  430.000

  <p>Th&ocirc;ng số: 90/90-12 Xuất xứ: Việt Nam Loại lốp: kh&ocirc;ng săm Vị tr&iacute; lắp: b&aacute;nh trước</p>

 • Dây công tơ mét xe Acruzo Yamaha
  105000 180.000

  <p>D&acirc;y c&ocirc;ng tơ m&eacute;t xe Acruzo Yamaha ch&iacute;nh h&atilde;ng l&agrave; loại cao cấp, đảm bảo độ bền vượt trội. L&otilde;i d&acirc;y to, độ đ&agrave;n hồi cao, &iacute;t ma s&aacute;t gi&uacute;p cho việc vận h&agrave;nh được &ecirc;m &aacute;i, d&acirc;y bền hơn kh&oacute; hỏng hơn.</p>

 • Lốp Dunlop D307 100/90-10
  470.000

  <p>Th&ocirc;ng số: D307 100/90-10</p> <p>Xuất xứ: Indonesia</p> <p>Loại lốp: kh&ocirc;ng săm</p> <p>VỊ tr&iacute; lắp: b&aacute;nh sau</p> <p>&nbsp;</p>

Scroll