Toàn bộ phụ tùng cho xe : Janus

 • Ắc quy 6Ah nhỡ Globe
  430.000

  <p><span id="docs-internal-guid-0e7baaa7-7fff-55b6-d5da-02cf40941c25"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">B&igrave;nh ắc quy 6Ah nhỡ Globe được lắp sử dụng cho một số d&ograve;ng xe tay ga như Vision, Lead 125, Airblade 125/150, Sh mode, Grande, Janus&hellip;</span></span></p>

 • Ắc quy 6Ah nhỡ GS
  430.000

  <p><span id="docs-internal-guid-d1e41b3a-7fff-9ca5-07ac-46aaed05009d"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ắc quy GS được sản xuất bởi C&ocirc;ng ty Ắc quy GS t&ecirc;n đầy đủ l&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH ắc quy GS Việt Nam l&agrave; một c&ocirc;ng ty 100% vốn Nhật Bản.</span></span></p> <p><span id="docs-internal-guid-b71b2a6c-7fff-22fc-1825-fc15a765dfa9"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">B&igrave;nh ắc quy 6Ah nhỡ GS được lắp sử dụng cho một số d&ograve;ng xe tay ga như Vision, Lead 125, Airblade 125/150, Sh mode, Grande, Janus&hellip;</span></span></p>

 • Nhớt Mobil Scooter 10W40
  110.000

  <p>Dầu gốc: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 10W40</p> <p>Chỉ số nội ma s&aacute;t JASO MB</p> <p>Cấp chất lượng API SL</p> <p>Xuất xứ: Singapore</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai 0,8lit v&agrave; 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.000km</p> <p>Loại xe sử dụng: Xe tay ga của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng xe như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio&hellip;</p>

 • Nhớt Mobil 1 Gold 5w30 USA
  255.000

  <p>Cấp chất lượng API SP</p> <p>Dầu gốc 100% tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt SAE 5W30</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u ILSAC V</p> <p>Thương hiệu: Mobil</p> <p>Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai ti&ecirc;u chuẩn Mỹ: 946ml (1Qt)</p> <p>Khuyến c&aacute;o 3000km thay nhớt 1 lần</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Motul Scooter Expert 4T 10w40 MB
  135.000

  <p>Dầu nhớt b&aacute;n tổng hợp.</p> <p>Thương hiệu Motul.</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB.</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40.</p> <p>Xe sử dụng: xe tay ga đời mới.</p> <p>Khuyến c&aacute;o 2000km thay 1 lần.</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8 lit v&agrave; 1 lit.</p>

 • Nhớt Motul Scooter Power Le 5w40
  170.000

  <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Đạt ti&ecirc;u chuẩn API SL, JASO MB</p> <p>Độ nhớt 5W40</p> <p>Thương hiệu: Motul</p> <p>Dung t&iacute;ch: 1 lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần</p> <p>Xe sử dụng: Xe ga đời mới như Sh, Sh Mode, Air Blade, Vision, Lead, Vespa, Liberty, Grande, Nozza, Scoopy, PCX, NVX...</p>

 • Nhớt Liqui Moly 10w40 Scooter Race
  290.000

  <p>Thương hiệu: Liqui Moly&nbsp;</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>Cấp độ nhớt 10W40</p> <p>Dầu gốc: 100% tổng hợp</p> <p>Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng chai: 1lit</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2.500 &ndash; 3000km.</p> <p>Xe sử dụng: C&aacute;c d&ograve;ng xe tay ga đời mới như Sh, Sh Mode, Vision, Air Blade, Lead, Grande, Click, Liberty, Vespa, PCX, NVX, Janus...</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Ultimate Scooter 10w30
  190.000

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">CastrolThương hiệu: Castrol</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dầu gốc: 100% tổng hợp</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp độ nhớt SAE 10W30</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cấp chất lượng API SN</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ti&ecirc;u chuẩn Nhật Bản JASO MB</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dung t&iacute;ch đ&oacute;ng chai: 0,8lit v&agrave; 1lit.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Khuyến c&aacute;o sử dụng 2500km thay 1 lần.</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;">&nbsp;</p>

 • Nhớt Castrol Power 1 Scooter 10w40
  140.000

  <p>Thương hiệu: Castrol</p> <p>Gốc dầu: B&aacute;n tổng hợp</p> <p>Cấp độ nhớt: SAE 10W40</p> <p>Cấp chất lượng API SN</p> <p>JASO MB</p> <p>Dung t&iacute;ch sản phẩm: 800ml</p> <p>Khuyến c&aacute;o sử dụng: 2000km thay 1 lần</p> <p>Loại xe sử dụng: Air Blade, Vision, Lead, Sh, Sh Mode, Nozza, Grande, Vespa, Liberty, Scoopy, PCX, NVX, Acruzo, Latte, Zip, Attila, Spacy, Mio, Click...</p>

 • DÂY GA XE JANUS YAMAHA CHÍNH HÃNG
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: D&acirc;y ga xe Janus</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Janus, Acruzo, Nouvo,....</p>

 • MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC XE JANUS YAMAHA CHÍNH HÃNG
  145.000

  <ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">T&ecirc;n gọi: m&aacute; phanh trước xe Janus Yamaha ch&iacute;nh h&atilde;ng</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Chất liệu: phổ biến nhất l&agrave; m&aacute; phanh mạ kẽm</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Nguồn gốc: được sản xuất tại Nhật Bản, Th&aacute;i Lan, Việt Nam&hellip;</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">C&ocirc;ng dụng: </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">M&aacute; phanh c&oacute; t&aacute;c dụng cố định c&aacute;c đĩa phanh để l&agrave;m giảm tốc độ của ch&uacute;ng. M&aacute; phanh được đặt tại bộ kẹp phanh v&agrave; c&aacute;c chi tiết đẩy m&aacute; phanh tr&ecirc;n đĩa được gọi l&agrave; p&iacute;t t&ocirc;ng.</span></span></p> </li> </ul>

 • Lọc gió xe Janus chính hãng
  185.000

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: 14.6667px;">Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng.</span></span></p>

 • Má phanh sau xe janus chính hãng
  125.000

  <p>M&aacute; phanh gồm 2 bộ phận gh&eacute;p lại th&agrave;nh v&ograve;ng tr&ograve;n tang trống.</p> <p>Ph&iacute;p m&aacute; phanh được sản xuất bằng vật liệu ph&iacute;p chống m&ograve;n v&agrave; được d&aacute;n tr&ecirc;n khung xương kim loại bằng hợp chất keo chịu nhiệt v&agrave; chống bong tr&oacute;c khi sử dụng vận h&agrave;nh xe.</p> <p>Xương m&aacute; phanh được sản xuất bằng kim loại chất lượng cao đảm bảo độ bền cho xe.</p> <p>M&aacute; phanh sau được thiết kế l&agrave; cụm m&aacute; phanh đ&ugrave;m, l&agrave; loại m&aacute; xe tay ga c&oacute; size lớn. M&aacute; phanh sau hoạt động dựa tr&ecirc;n nguy&ecirc;n l&yacute; của m&aacute; phang tang trống, đảm bảo khả năng phanh xe một c&aacute;ch mạnh mẽ cho xe tay ga.</p> <p>&nbsp;</p>

 • BỘ NẠP ẮC QUY XE JANUS YAMAHA CHÍNH HÃNG
  280.000

  <ul style="margin-top: 0; margin-bottom: 0; padding-inline-start: 48px;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 13.999999999999998pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 13.999999999999998pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">T&ecirc;n gọi: bộ sạc ắc quy xe Yamaha Janus ch&iacute;nh h&atilde;ng</span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 13.999999999999998pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: 13.999999999999998pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">C&ocirc;ng dụng:&nbsp;</span><span style="font-size: 13.999999999999998pt; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Bộ sạc ắc quy l&agrave; bộ phận chỉnh lưu d&ograve;ng điện, biến d&ograve;ng điện xoay chiều từ m&aacute;y ph&aacute;t trong động cơ th&agrave;nh d&ograve;ng điện 1 chiều c&oacute; điện &aacute;p định mức 12vol để nạp điện cho ắc quy</span></p> </li> </ul>

 • BƠM XĂNG XE JANUS YAMAHA CHÍNH HÃNG
  Liên hệ

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Cấu tạo: Bản chất của bơm xăng Fi của xe Janus l&agrave; cụm m&ocirc; tơ bơm nhiều chi tiết, trong đ&oacute; m&ocirc; tơ bơm c&oacute; t&aacute;c dụng bơm xăng v&agrave;o hệ thống, ngo&agrave;i ra c&ograve;n cụm tổng bơm c&oacute; van điều &aacute;p, phao b&aacute;o mức xăng, lọc xăng&hellip;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt;">Xuất xứ: Nhật Bản</p>

 • Dây phanh trước xe janus Yamaha chất lượng.
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: d&acirc;y phanh trước Janus</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Janus, Grande, Vision,...</p>

 • Bộ khóa xe Janus chính hãng
  Liên hệ

  <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">T&ecirc;n sản phẩm:</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> Bộ kh&oacute;a xe Janus</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Bảo h&agrave;nh</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> : 6 th&aacute;ng</span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Được sản xuất theo ti&ecirc;u chuẩn ch&iacute;nh h&atilde;ng với độ ch&iacute;nh c&aacute;c cao v&agrave; được kiểm định chặt chẽ tại nh&agrave; sản xuất ph&ugrave; hợp với th&ocirc;ng số của xe gi&uacute;p xe vận h&agrave;nh ổn định.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span></p>

 • Dây dẫn xăng FI xe Janus chất lượng
  Liên hệ

  <p>Chất liệu: l&otilde;i cao su tổng hợp được bọc bằng th&eacute;p đảm bảo độ bền theo thời gian, tr&aacute;nh ảnh hưởng của thời ti&ecirc;t, chuột gặm nhấm dẫn đến hỏng d&acirc;y v&agrave; ch&aacute;y nổ.</p>

 • TAY NẮM XE MÁY JANUS YAMAHA
  Liên hệ

  <p>T&ecirc;n sản phẩm: Tay nắm Janus</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Lắp r&aacute;p: Janus, Vision, Grande,...</p>

 • Chân chống cạnh xe Janus
  165.000

  <p>Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng.</p>

Scroll